(1)
Shafwah, A. D.; Fauzi, A.; Caesar, L. A. Y.; Octavia, A.; Indrajaya, B. L.; Endraswari, J. I.; Yulia, M. N. Pengaruh Pemasaran Digital Dan Online Customer Review Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Skincare Di E-Commerce Shopee (Literature Review Manajemen Pemasaran). JIMT 2024, 5, 135-147.